E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

AKTUELT

VIKAR

Læge Mads Gottschau er vikar for læge Michael Christensen 2 dage om ugen i perioden fra d. 1/2 - 31/6-19 mhp. at være der fra d. 1/7-19 og fremadrettet på fuld tid overtager Michaels Christensens praksis

 

 

NYE PATIENTER

Klinikken har åbent for tilgang af nye patienter.

Afhængighedskabende medicin

Sundhedsstyrelsen er kommet med skærpede regler på området om afhængighedsskabende medicin der bla. Indebærer:
Ordination og fornyelse af afhængighedsskabende medicin skal som hovedregel ske ved personlig henvendelse og altid personligt hvis man beder om fornyelse før aftalt tid.
Der skal laves en plan for alle der får afhængighedsskabende medicin. Ældre og patienter i langtidsbehandling med benzodiazepiner skal forsøges nedtrappet.
Kun én læge skal være ansvarlig for ordination af stærkt smertestillende midler til patienter med non-maligne lidelser.
Overholdes dette ikke af lægen kan embedslægen komme med sanktioner mod den pågældende læge.
Jacobilægerne er enige i de skærpede regler og vil håndhæve dem så godt som muligt. 

Fysioterapeut

Årskontrol af patienter med kroniske lænde-/rygsmerter

I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 2018 tilbyder vi en årlig kontrol af patienter med kroniske lænde-/rygsmerter.

En årskontrol indbefatter vurdering af funktionsniveau, smertebehandling, egenomsorg samt behov for yderligere udredning eller henvisning til ekstern behandling.

Den 1.4.18 ansatte vi en fysioterapeut, der vil varetage kontrollen.

Du skal kontakte din læge, hvis du er interesseret.


 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag / tirsdag / torsdag og fredag

kl. 8:00 - 16:00

Onsdag kl. 8:00 - 17:00

Vi har middagslukket fra kl. 12:00 - 12:30.

Onsdag dog 12:00 - 13:30

 

TELEFONISK

Alle hverdage kl. 8:00 - 11:30

LÆGERNE

SULMA CHRISTENSEN

Født 1968.
Speciallæge i almen medicin.
Læge fra Sucre Universitet i Bolivia 1997.
Gennemført lægegodkendelse og speciallægeudd. i almen medicin i Danmark.
Sygehuserfaring:
Psykiatri, pædiatri, kirurgi, medicin og gynækologi.
Medlem af:
DSAM (Dansk selskab for almen medicin)
PLO (Praktiserende Lægers Organisation)
DADL (Den almindelige Danske Lægeforening)
Bijob: Ingen
Privat: Gift, har 3 børn, bor i Varde.

 

ANETTE PARTSCH

Født 1971
Speciallæge i almen medicin.

Læge Fra Københavns Universitet 2000
Praktiserende læge 2006
Partner med Jacobilægerne per 1. april 2011
Sygehuserfaring:
Psykiatri, medicin, kirurgi, pædiatri og gynækologi.
Medlem af:
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)
PLO    (Praktiserende Lægers Organisation)
DaDL  (Den almindelige Danske Lægeforening)
Privat: Har 2 børn og bor i Varde

KENNETH DAMGAARD

Født 1975
Speciallæge i almen medicin.

Læge fra Københavns Universitet 2002
Praktiserende læge 2009
Partner med Jacobilægerne per 1. juli 2009
Sygehuserfaring:
Medicin, kirurgi, skadestue, pædiatri, psykiatri og gynækologi
Medlem af:
PLO   (Praktiserende Lægers Organisation)
DADL (Den almindelige Danske Lægeforening)
Privat: Gift, har 2 børn og bor i Varde

MICHAEL CHRISTENSEN

Født 1968
Speciallæge i almen medicin.

Læge fra Århus Universitet 2003.
Praktiserende læge først i Nørregade og siden medstifter af Jacobilægerne.
Sygehuserfaring:
Psykiatri, kirurgi, medicin og gynækologi. Udsendt med Danida i Bolivia 1999 - 2001.
Medlem af:
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin.
PLO (Praktiserende Lægers Organisation)
DADL (Den almindeige Danske Lægeforening)
Bijob: Ingen
Privat: Gift, 2 børn og bor i Varde

MARIE SKOVSBORG

Født 1980

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Århus Universitet 2010.

Praktiserende læge 2018

Sygehuserfaring:

Medicin, kirurgi, pædiatri, psykiatri, gynækologi.

Medlem af:

PLO

DADL

DSAM

Privat: Gift, 3 børn og bor i Esbjerg.

RUNE KJELDSEN

Født 1978
Speciallæge i almen medicin .
Læge fra Syddansk Universitet Odense i 2009.
Praktiserende læge 2016
Partner med Jacobilægerne 01.04.16
Sygehuserfaring
Medicin, kirurgi, skadestue, pædiatri og gynækologi
Medlem af
PLO(Praktiserende Lægers Organisation
DADL (Den Almindelige Danske Lægeforening)
Bijob
Medlem af vagtudvalg i Region Syddanmark
Privat: Gift, har 3 børn og bor i Varde

BRITTA SAND

Født 1973
Speciallæge i almen medicin
Læge fra Syddansk Universitet Odense 2004
Praktiserende læge 2013
Sygehuserfaring:
Medicin, kirurgi, pædiatri, psykiatri, gynækologi, geriatri, palliation
Medlem af
PLO
DADL
DSAM
Privat: Gift, 3 børn og bor i Esbjerg