VIKAR

Læge Mads Gottschau er vikar for læge Michael Christensen 2 dage om ugen i perioden fra d. 1/2 - 31/6-19 mhp. at være der fra d. 1/7-19 og fremadrettet på fuld tid overtager Michaels Christensens praksis