PRAKTISK INFORMATION

Konsultation
Konsultation foregår KUN efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00-11.40 og 12.40-16.00. Onsdage er der endvidere morgenkonsultation fra kl 07:00 og aftenkonsultation i tidsrummet 14.00-17.00.

I tilfælde af akut opstået sygdom kan man, ved forudbestilling, bestille tid ved akutlægen.
 
Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem kl. 08.00 - 11.30. Det er altid en sygeplejerske eller en sekretær, der besvarer telefonen. Det muligt at trykke 9 og blive ringet op ved næste ledige medarbejder, så man ikke er nødsaget til at vente i røret. Følg venligst vejledningen i telefonen.

Ved uopsættelig sygdom er vores akut telefon åben mellem kl. 11.30 - 16.00

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Som en forsøgsordning vil det pr. 01.10.20 være muligt at ringe til sin faste læge mellem kl. 8 og kl. 9 (undtagen onsdage i ulige uger). Følg venligst vejledningen i telefonen.

Telefonkonsultationstiden kl. 8-9 bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg.
 
Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 09.00-11.30 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser.
 
Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 11 07 07.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.
 
Ved udeblivelse
Ved udeblivelse til motorattest vil der blive opkrævet et honorar på 500 kr. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Ved udeblivelse til attester vil der blive opkrævet et hornorar på 500 kr. Der kan ikke bestilles ny tid før dette
honorar er betalt.