CANNABIS

 

 

Pr 1/1 2018 er der indgået en politisk aftale om etablering af en forsøgsordning hvor læger kan udskrive cannabis produkter til medicinsk brug.

Forsøgsordningen skal fungere fra 2018 og forløbe over 4 år.

 Jacobilægerne finder ikke, at der aktuelt er fagligt belæg for, på det nuværende vidensgrundlag, at kunne udskrive recepter på cannabis.

 Denne holdning støttes af Lægeforeningen samt Dansk Selskab for Almen Medicin.

 Du bør derfor ikke forvente at få cannabis ordineret hos os.